HIẾN LỄ ĐỜI CON
Lm. Phong Trần


1. Hiến lễ đời con là tình yêu nguyện dâng lên Chúa. Bánh miến rượu nho từ bàn tay lao công bao người. Nguyện dâng lên Chúa xin nguyện dâng lên Chúa với bao lắng lo ngày qua ngày, với bao ước mơ đời con đây. Xin Chúa đoái nhìn, xin Chúa thương nhận đây của lễ con dâng lên Ngài.

ĐK: Nguyện dâng lên Chúa với lòng mến thiết tha đời con. Nguyện dâng lên Chúa trái tim hồng xin Ngài thương xót. Nguyện dâng lên Chúa dâng cuộc sống những khi buồn vui. Nguyện dâng lên Chúa dâng xác hồn dâng hết tâm tư.

2. Hiến lễ đời con là tuổi thơ trọn bao mơ ước. Dâng Chúa mẹ cha đời lầm than nuôi con nên người. Nguyện dâng lên Chúa xin nguyện dâng lên Chúa nắng mưa sớm trưa đời cha mẹ, với bao khó khăn đời truân chuyên. Xin Chúa đoái thương, ban xuống muôn ơn cha mẹ mãi an vui một đời.

3. Hiến lễ đời con là ngày xuân nguyện dâng lên Chúa. Mơ ước một năm nhiều hồng ân ơn thiêng phúc lành. Nguyện dâng lên Chúa xin nguyện dâng lên Chúa ước mơ suốt năm được an bình, mãi luôn sống trong tình yêu thương. Xin Chúa chúc lành, xin Chúa ban ơn con nguyện mãi khắc ghi ơn Ngài.

4. Hiến lễ đời con là nhọc lao đời bao gian khó. Những bước đường đi nhiều hiểm nguy tương lai mịt mờ. Nguyện dâng lên Chúa xin nguyện dâng lên Chúa khó khăn có khi gặp trong đời, lắng lo có khi làm chơi vơi. Xin Chúa yêu thương, xin Chúa đỡ nâng con được mãi sống trong an bình.