NHÌN SAO ĐÊM
Lm. Mi Trầm

ĐK: Nhìn sao đêm phía đông Ba Vua lên đường, lên đường đi tìm Chúa. Chúa Vua tình thương. Đây Ba Vua hăng hái băng rừng băng thác băng ngàn gian khó coi thường. Đây Ba Vua hăng hái băng rừng băng thác băng ngàn gian khó coi thường. Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi theo ngôi sao lên đường đi tới. Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi theo ngôi sao đi tìm Chúa Trời. Ba Vua đến thờ lạy. Ba Vua dâng lễ vật. Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi theo ngôi sao lên đường đi tới. Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi theo ngôi sao đi tìm Chúa Trời. Ba Vua đến thờ lạy, thờ lạy Chúa muôn loài

1/ Giữa đêm đông Ba Vua vẫn lên đường tìm gặp Chúa dâng vàng, mộc dược, nhũ hương. Ngôi sao sáng đưa đường cho thấy Chúa. Ba Vua tìm đến hân hoan thành kính tôn thờ

2/Đấng tân Vương Ngài là Chúa muôn loài. Ngài là Chúa uy quyền người người khiếp oai, bao vua chúa trên đời tôn kính Chúa, muôn dân ngàn nước hân hoan tìm đến tôn thờ