NHÌN NGÔI SAO
Lm. Mi Trầm

1/ Nhìn ngôi sao đưa đường kìa Ba Vua cùng đi. Từ phương Đông xa vời quyết đi tìm chân lý. Tìm Ngôi Hai Giáng sinh Người là Vua hòa bình. Người là Vua hòa bình ba vua đến tôn vinh

ĐK: Đến với Chúa đây vàng hương mộc dược. Vàng là dấu Vua Trời, mộc dược tang chế mai sau. Đến với Chúa đây vàng hương mộc dược. Vàng là dấu Vua Trời, hương trầm chỉ chức Thượng Tế

2/ Người đến gian trần Người sống giữa đoàn dân, nào muôn dân xa gần đến dâng lời kêu khấn, nguyện xin Vua tối cao hồn nhỏ bé ngự vào, tình Người thương dạt dào luôn trong sáng hơn sao