HỒNG ÂN
Lê Đức Hùng

Có thời hồng ân của Chúa con chỉ nhận ra khi nguyện ước đã thành. Có thời hồng ân của Chúa
con chỉ nhận ra khi sung túc bình an. Mấy khi con nhận ra được tình thương của Ngài trong lúc khốn khó lầm than. Mấy khi con nhận ra được hồng ân của Chúa trong những thất bại nghi nan. Rồi tháng năm qua, đời yên lắng phong ba, khổ đau hạnh phúc đã già. Đời mới sang trang, từng ngày con đã nhận ra hồng ân tay Chúa vẫn mãi ân cần.

Lòng con bừng cháy, bừng cháy, ngọn lửa xác tín tri ân. Tình yêu Chúa thênh thang thênh thang,
hồng ân Chúa miên man miên man, chảy lai láng chứa chan đời con. Hồn con thỏa thuê, thỏa thuê.
Nguồn ơn phúc hơn cả ước mong, vì yêu thương Chúa ban cho con. Vì yêu thương Chúa ban cho con.

KẾT: Cả những lúc con thiếu cậy trông nơi Ngài. Cả những lúc con lỡ quay lưng với Ngài Ngài vẫn dõi theo đỡ nâng quan phòng, tình yêu đó mãi không đổi thay.