REO MỪNG XUÂN THÁNH
Mai Khôi


1. Đã qua rồi từng cơn đột biến nhánh sông xưa trở giấc bình yên. Trời hồng tươi vượt thoát vươn lên dâng tiến Chúa muôn tơ lòng yêu mến. Địa đàng đây là trần gian đổi mới là điện thờ tỏa ngát hương kinh. Là ước mơ ôi tình Chúa cao vời Tin, Cậy, Mến sáng soi người dương thế.

ĐK. Xin cùng chung từ mọi miền nhận thức một ánh hồng ngời sáng trong tim. Chúa khoan nhân lòng từ ái vô ngần đầy trung tín từ bi và nhân hậu. Cùng trông lên nào hát bài ca ngợi khắp trần đời tỏa sáng niềm tin. Trần gian ơi nương cậy Chúa dắt dìu cung nhạc thánh bừng reo mừng Xuân mới.

2. Thế gian chìm vào đêm ngục tối bỗng hôm nay chợt thấy bình minh. Trời hồng tươi vượt thoát vươn lên dâng tiến Chúa muôn tơ lòng yêu mến. Địa đàng đây là trần gian đổi mới là điện thờ tỏa ngát hương kinh. Là ước mơ ôi tình Chúa cao vời Tin, Cậy, Mến sáng soi người dương thế.