BÀI CA SÁM HỐI (Tv. 50)


ĐK. Lạy Chúa! Nguyện thương con theo lượng từ bi, nguyện thương con theo lượng hải hà. Lạy Chúa! Xin xoá con sạch mọi tội ác, rửa hồn con hết mọi gian tà.

1. Vì tội con ở trước Thiên nhan, và con đã phản nghịch cùng Chúa. Xin canh tân con người con, đừng loại con khỏi thánh nhan.

2. Xin ban cho con quả tim trong sạch, xin ban cho con niềm vui cứu độ. Hãy mở môi con ca ngợi Danh Chúa, tim con reo vui trong Chúa Trời.

PDF