AI CHO TA ĂN
Lm. Nguyễn Văn Trinh


ĐK: Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa là giơ tay đón nhận Ngài.

1. Ai đã cho Ta ăn khi Ta là một người đói khát. Ai chia sẻ chén cơm trong đau thương Ta đã van xin. Ta luôn đứng ngóng chờ bên bàn tiệc thịt ngon dư đầy. Ai san sẻ cho ăn từng người đói khát sống quanh đây.

2. Ai đã lo cho Ta khi Ta nằm lạc loài trên đất. Ai đã nghĩ đến Ta trong đêm mưa lạnh giá đơn côi. Không manh áo đắp hờ giữa cuộc đời còn như xa lạ. Ai xây nhà cho Ta để được mái ấm sống yên vui.