TÌNH CHÚA
Thy Yên


1. Tình nào tuyệt đối ngát say khung trời. Tình đẹp ngàn lối thiết tha muôn đời hơn tình tình yêu Chúa Trời xuống cho trần ai tình mến yêu ôi cao vời. Lạy Chúa! Chúng con dâng kính Ngài: niềm tin, hạnh phúc, tương lai. Thành khẩn xin phó dâng trót đời yếu hèn tội lỗi.

2. Cuộc đời trần thế biết bao não nề. Tình đời ngàn nỗi vấn vương u hoài trở về nguồn ơn Chúa Trời xuống cho trần ai tình mến yêu ôi cao vời. Lạy Chúa! Chúa luôn thương xót nhiều hồn con thơ thẩn tiêu điều. Nguyện xin tha thứ con sớm chiều tối tăm hèn yếu.

3. Tình nào tuyệt đối ngát say khung trời. Tình đẹp ngàn lối thiết tha muôn đời hơn tình tình yêu Chúa Trời xuống cho trần ai tình mến yêu ôi cao vời. Lạy Chúa! Chúa luôn thương đón chờ đoàn con lạc bến xa bờ. Đời con đã lắm phen hững hờ đáp tình ngàn thuở.

Tình nào tuyệt đối ngát say khung trời. Tình đẹp ngàn lối thiết tha muôn đời hơn tình tình yêu Chúa Trời xuống cho trần ai tình mến yêu ôi cao vời. Coda: Tình nào tuyệt đối chỉ nơi tình Chúa suối yêu thương muôn đời tình Người không phai.