NOI GƯƠNG THÁNH
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Theo như luật Mô-sê cha mẹ Chúa đã dâng hiến Con mình vì lề luật Chúa chép rằng: “Giê-su đầy khôn ngoan thêm mạnh mẽ Chúa luôn ở cùng Người ngập tràn Thần Khí trong lòng”.

ĐK. Nguyện xin Thánh Gia luôn bao che, nâng đỡ gia đình vượt hiểm nguy đang còn vây tứ phía, hằng nhìn lên gương lành nơi Thánh Thất tình yêu.

2. Bao gia đình hôm nay trăm thử thách với hai tiếng trung thành vợ chồng dửng dưng với nhau. Bao đe dọa nơi nơi gây ngàn nỗi đắng cay trong cuộc đời loài người chẳng thấy an bình.

3. Hãy sống cho xứng đáng trong tình yêu Chúa ban xuống gia đình, thành thật và yêu mến nhau. Khiêm nhu và bao dung trong tình bác ái, hy sinh, thật thà là đẹp lòng Chúa giữa đời.

4. Hãy lắng nghe tiếng Chúa cho tình yêu nở hoa giữa gia đình, một lòng thờ cha kính mẹ. Trung trinh và noi gương gia đình Chúa sống yêu thương thuận hòa cuộc đời đẹp cả trong ngoài.