LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (Tv. 97)
Lm. Thái Nguyên

1. Hát lên một khúc tân ca ngợi khen Chúa cả. Vì Ngài yêu thương tạo tác biết bao nhiêu là kì công. Nhờ tay Ngài thực uy dũng tạo nên chiến thắng. Tay Ngài, bàn tay thánh thiện làm nên bao việc huyền diệu.

ĐK. Ca lên một bài ca mới. Ca lên chúc tụng danh Ngài. Vì Chúa Đấng đã làm nên biết bao nhiêu là kì công.

2. Chúa nay dọi sáng trên ta hồng ân cứu rỗi, thực hiện công minh quyền phép với chư dân ngàn nơi. Tình thương và lòng trung tín Ngài nay đã nhớ, nhớ lại nhà Israel đã nên dân riêng của Ngài.

3. Khắp nơi toàn cõi dương gian đều xem thấy cả. Này Ngài uy linh tuyệt đối Đấng cứu độ trần gian. Nào ta hãy ngợi khen Chúa, tình Ngài cao sáng. Reo mừng, đàn hát xướng ca hợp hoan chúc tụng tình Ngài.

PDF