CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (TV. 99)
Lm. Huy Hoàng


ĐK. Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

1. Hỡi toàn thể địa cầu nào tung hô Chúa, phụng sự Chúa với niềm hỷ hoan. Hãy vào trước nhan Người giữa ngàn tiếng reo hò.

2. Hãy nhận Chúa chính là, là Thượng Đế. Ngài là Đấng tác thành nên ta. Ta là dân của Người, chiên Người mãi giữ gìn.

3. Chúa là Chúa nhân hậu, tình Người bao la. Vạn vạn kiếp Chúa trọn tình thương. Qua vạn thuở muôn đời, Chúa còn mãi luôn tín thành.