LỄ DÂNG THÁNH GIA THẤT
Đinh Công Huỳnh


1. Đời nắng mưa dãi dầu trăm bề, đời mẹ cha bao nỗi ê chề. Mẹ tháng ngày tảo tần dưỡng nuôi, Cha bôn ba giữa chốn chợ đời.

ĐK. Đời buồn vui xin dâng về Chúa ước mong được trở nên của lễ. Cùng hòa trong bánh miến tinh tuyền hiệp lòng dâng với những khổ đau.

2. Hạnh phúc thay có một gia đình, được mẹ cha lo lắng ân cần. Đẹp biết bao gương lành Thánh Gia, luôn nêu gương êm ấm thuận hòa.