DÂNG GIA ĐÌNH
Đinh Công Huỳnh

1. Bao nắng mưa dãi dầu ngày qua là công sức thân cha gầy lã chã mồ hôi. Mẹ nhọc công khổ tâm dưỡng dục để đàn con khôn lớn nên người giữa đời.

ĐK. Ngày đầu xuân dâng tiến Ngài tất cả gia đình. Nguyện trở nên những lễ vật tươi thắm đẹp xinh.

2. Xin Chúa thương ban nhiều hồng ân từ trời cao cho ông bà vui sống trường an. Và mẹ cha mãi luôn thuận hòa cùng đàn con vun đắp ân tình thắm nồng.

3. Trong nắng mai huy hoàng đầu xuân nguyện dâng Chúa đây gia đình thân quyến gần xa. Nguyện một năm khắp nơi an bình người người luôn vui sống chung một mái nhà.