XIN CHO ĐỜI TÔI
Phạm Quang

1. Đã làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, Người cũng như anh, Người cũng như tôi nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình.

Đk. Xin, xin cho đời tôi đừng sống hững hờ làm ngơ giả điếc, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin, xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lợi danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.

2. Giữa cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc, chẳng tìm đâu ra vì còn đắm mê sang giàu quyền thế, riêng tư cho mình quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây, chẳng có đâu xa là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em, chết cho cuộc đời.

3. Lúc chào đời, mỗi người tự khóc. Đời mình ra sao, buồn phiền sướng vui, ai nào có biết, tay không có gì, trôi theo cuộc đời. Lúc lìa đời, người khóc thay cho. Khổ sướng như nhau, nằm chết vô tình, chẳng có thêm gì, cũng là tay không giống như chào đời.