DÂNG LÊN LỄ VẬT
Lm. Vương Diệu


ĐK. Con xin dâng lên lễ vật thanh khiết là chiên hy sinh xóa tội trần gian. Đây chiên hy sinh lễ vật chí thánh, đoàn con xin hiệp dâng lên xác hồn.

1. Xin dâng lên Chúa vinh quang, rượu nho bánh miến dâng lên. Van xin Chúa thương nhận lấy biến thành của lễ tinh tuyền.

2. Như hương bay trước thiên nhan thành tâm dâng tiến tân ca. Dâng lên Chúa lời cung chúc, Chúa nhận và chúc phúc lành.

3. Này hồn này xác con đây. Này tâm trí với suy tư. Xin dâng Chúa mọi khốn khó, hợp cùng của lễ bàn thờ.