DÂNG VÀ XIN
Nhạc Quốc tế - Lời Việt


1/ Nguyện dâng Chúa con tim nguyện dâng Chúa tâm tư. Chúa hãy nhận đời con với những ước mơ. Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa. Bấy nhiêu thôi Chúa ơi bấy nhiêu thôi là đủ rồi

2/ Này nước mắt đau thương này câu hát say sưa Chúa hãy nhận đời con lúc nắng khi mưa. Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa. Bấy nhiêu thôi Chúa ơi bấy nhiêu thôi là đủ rồi

3/ Từ tay Chúa lo toan tràn nhịp sống hân hoan Chúa hãy nhận đời con Chúa đã thương ban. Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa. Bấy nhiêu thôi Chúa ơi bấy nhiêu thôi là đủ rồi

4/ Rồi mai đây con đi và tay sẽ buông xuôi Chúa hãy nhận hồn con tới bến an vui. Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa. Bấy nhiêu thôi Chúa ơi bấy nhiêu thôi là đủ rồi