CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLÊLUIA
Liên Bình Định

ĐK: ALLÊLUIA Người đã sống lại. ALÊLUIA nào ta cùng vui ca lên

1/ Người đã sống từ trong cõi chết và đã lên trời. Người vinh hiển ngự bên Ngôi cao Chúa Cha trên trời. Và, trần thế hoan hỷ từ nay được Chúa Cứu Độ. Mình Máu Chúa tẩy xóa hết mọi tội lỗi của ta

2/ Nhờ Thập Giá Người đã tẩy xóa lầm lỗi nhân loài. Và, ánh sáng Phục Sinh lan tỏa khắp cả địa cầu. Quyền uy của Người sẽ mãi mãi cho đến muôn đời. Và bóng tối từ nay không còn lấn áp sự sáng

3/ Nhờ Máu Chúa sạch trong tội lỗi cho khắp nhân trần. Người là Vua mình Người là Vua khắp cả địa cầu. Nào ta hãy mừng vui Thánh Giá đã thắng tử thần. Màu Nhiệm Chúa Phục Sinh giúp ta vinh phúc trường sinh