HẢI ĐẢO YÊU THƯƠNG
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

ĐK. Thế giới này chỉ được biến đối nhờ vào lòng thương xót Chúa thôi. Con người chỉ tìm được an vui khi đến với lòng thương xót Chúa. Giữa đại dương bao la vô cảm, con sẽ là hải đảo yêu thương, xua tan đi giá băng chán chường, của hận thù chia rẽ ghen tương.

1. Xin cho con biết luôn dõi nhìn lên dung mạo Cha đầy thương xót. Đấng yêu thương nhẫn nại đợi chờ, luôn sẵn sàng tha thứ khoan dung.

2. Xin cho con biết luôn dõi nhìn lên dung mạo Con Một chí thánh. Đấng yêu thương đổ hết máu mình để giao hoà ta với Chúa Cha.

3. Noi gương Cha Đấng ở trên trời, xót thương người đau khổ yếu đuối, biết bao dung với người lỗi tội, đưa dẫn họ về với nước trời.

PDF