TRAO TAY CHO CHÚA
Anphong Hoan O.Cist


1. Đời con nguyện ước thế thôi: trao tay cho Chúa mặc Ngài dẫn đi. Đi đâu con chẳng biết gì tựa mây theo gió như chì theo phao. Tin là chẳng hiểu làm sao, cách nào cũng được, mà đường nào cũng xuôi. Miễn là Ngài nắm tay thôi, đừng để ai nắm làm nhạt phai tình Ngài.

ĐK: Tay Ngài nắm chặt tay con, muôn đời muôn kiếp sắt son vuông tròn. Nguyện trọn một tấm lòng son, dù bao sương gió hao mòn thân con. Mong tình nồng thắm khôn nguôi, con thuộc về Chúa đến muôn muôn đời. Theo Ngài đi khắp mọi nơi, gieo Lời Sự Sống xuống trên muôn người.

2. Ngày đêm bừng cháy khát mong nương thân bên Chúa để lòng thảnh thơi. Vơi đi cay đắng trong đời, bỏ đi ghen ghét bao lời chua cay. Ân tình thấm đượm nồng say, bước đi với Ngài hưởng trọn niềm an vui. Thế trần cỏ héo hoa rơi, tình con dâng Chúa hằng rạng tươi đẹp ngời.

3. Dù ai bỏ Chúa, Chúa ơi! Con xin theo Chúa trọn đời nào ngơi. Xin cho con biết vâng lời, thực thi Thiên Ý không hồi than van. Khó nghèo đón nhận hỷ hoan, dẫu cho sức tàn một lòng vì tha nhân. Khiết tịnh, trung tín, canh tân, toàn thân dâng Chúa mọi ngày trên đường trần.