MỪNG THÁNH LUY GONZAGA
Lm. Nguyễn Duy


1/ Lu-y Gon-da-ga người được gọi là thiên thần nhỏ là ông thánh con. Vì người được mẹ dạy dỗ biết kính sợ và yêu mến Chúa ngay từ còn thơ.

ĐK. Xin noi gương người, mến Chúa suốt đời, bác ái với mọi người. Nên thiên thần giữa đời, nên như một vị thánh đem niềm vui cho người người

2/ Lu-y Gon-da-ga đã nhiệt thành theo Chúa từ nhỏ, được Chúa mến thương. Nguyện cầu người hằng trợ giúp cho tâm hồn đoàn con trong trắng hãm mình hy sinh