THÁNH GIOAN TIỀN HÔ
Hùng Minh


1. Đường trần gian tội lỗi lan tràn muôn nơi. San bằng chờ vị Cứu Tinh của Nước Trời. Này Tiền Hô Gio-an giảng rao thống hối. "Hãy mau san phẳng đường đời, trần thế ơi!"

ĐK: Nào ta hãy noi giữ bao lời khuyên. Quyết thực hành điều sứ giả xưa rao truyền. Lạy Tiền Hô Gio-an xin chỉ lối. Cho trần gian đi tới Nước Trời thảnh thơi.

2. Kìa rừng sâu nơi Thánh nhân đã ẩn thân. Trước ngày đi loan báo tin Đấng Cứu trần. Ngài hãm xác với chuỗi ngày cam nhịn đói. Sống tin ơn Nước Trời là nguồn sướng vui.

3. Từ vương cung cho đến những đường làng thôn. Tiếng người luôn nhắc nhớ cho các tâm hồn. Rồi đầu rơi minh chứng lời đã tuyên cáo. Phúc ai luôn giữ lời người đã giảng rao