NGÀI LÀ THẦN KHÍ
Nhã Ca
1. Ngài là Thần Khí đổ xuống trên con tháng ngày. Ngài là Lửa Mến sưởi ấm khi con lạnh giá. Ngài là ngọn đuốc dẫn lối khi con mù lòa. Ngài là tình yêu bù đắp khi con thiếu an bình.

ĐK. A. Tình yêu! Ôi tình yêu! Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu! Hỡi tình yêu! Ngài là nguồn nước hằng sống. Tình yêu! Ôi tình yêu! Cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu! Hỡi tình yêu! Tình Ngài tín trung muôn đời.

B. Ngài ơi! Con nguyện xin tình Ngài luôn chan chứa trong con. Từng đêm con cầu xin dòng đời con xin tận hiến. Nguyện dâng lên tình yêu trần đời nhiều cay đắng gian truân. Tình yêu trong hồn con hòa nhịp tiếng yêu với Ngài.
2. Ngài là cột sáng toả chiếu sáng soi thế trần. Ngài từng dìu dắt những lúc chúng con lầm than. Tìm lại nguồn sống của Chúa Thánh Linh tình yêu. Một niềm cậy trông lạy Chúa xin tha thứ lỗi lầm.

3. Ngài là ngọn gió đổi biến cuộc đời con người. Tràn đầy nhựa sống nơi chốn tù đày lầm than. Ngài là thầy thuốc băng bó vết thương trần gian. Tình Ngài ủi an gửi đến những người bị giam cầm.

4. Lửa Ngài rực cháy từ trái tim con sớm chiều. Ngập tràn hạnh phúc tình Chúa yêu con từng giây. Cảm tạ tình Chúa từng ấp ủ con ngày đêm. Một đời gửi trao xin phó thác trong tay Ngài.

5. Ngài là nguồn nước rửa trái tim con trong sạch. Để tình Ngài đến hoà sống kết hiệp cùng Chúa. Trở thành người mới đời sống chứa chan niềm vui. Hoà cùng lời ca tiếng hát chúc tụng Danh Ngài.

6. Một đời tận hiến lạy Chúa duy chỉ có Ngài. Một niềm cậy mến tín thác chỉ một mình Chúa. Để tình Ngài lớn và sống trong tâm hồn con. Để được toả lan Lời Chúa đến cho muôn người.