TỪNG BƯỚC CON ĐI
Giang Ân
ĐK: Từng bước con đi là con chết cho cuộc đời. Từng bước con đi là con nhận ra mình yếu đuối. Nhưng Cha khoan dung đã thương chọn con, cho con hôm nay đáp lại tình yêu giữa muôn người (một niêm tin phó thác). Từng bước con đi là con sống trong tình Ngài. Từng bước con đi là con nhận thêm nhiều ân phúc. Cho con hiên ngang bước trong niềm tin, cho con hăng say đáp lời tình yêu nồng nàn.

1. Giờ đây lòng con vui sướng ngợi khen Danh Chúa. Dù nước mắt con chợt tuôn rơi, là những phút giây hồn chơi vơi! Ơn Trời đổ tuôn xuống ôi tuyệt vời!

2. Đường đi ngày mai con bước còn bao nguy khó. Còn đó bao nhiêu là chông gai, trần thế nắng mưa sờn đôi vai. Nhưng Ngài hằng nâng đỡ bước con hoài.

3. Đời con từ đây dâng hiến trọn niềm yêu mến. Cùng Chúa con đi về muôn nơi, Lời Chúa sáng soi quả tim con. Con nguyện làm muối đất cho cuộc đời