MONG CHỜ CHÚA ĐẾN
Lm. Dominic

1. Tháng ngày đợi trông, xin dâng lên Cha đây ước mơ hồng. Bánh thơm rượu nồng theo làn khói hương dâng về Cha. Nỗi niềm chờ mong, xin Ngài biến nên thành lễ dâng. Như áng hương trầm dâng về Chúa tâm tình đợi trông.

ĐK. Nguyện Cha thương vui nhận đây lễ dâng mọn hèn, lễ vật cậy trông chờ ngày Đấng Cứu Tinh hạ sinh. Nguyện Người mau đến đem bình an xuống cho gian trần. Thoả niềm chờ mong, người người đang ngày đêm ngóng trông.

2. Tháng ngày đợi trông, tâm tư con đây thao thức mong chờ. Dám trông lên Ngài mau ngự đến viếng thăm trần gian. Hướng về ngày mai, đây rượu bánh chân thành tiến dâng. Xin Chúa vui nhận thay của lễ tâm tình đợi trông.

3. Hướng về trời cao, xin dâng lên Cha lửa mến dạt dào. Với bao tâm tình mong chờ Đấng Cứu Tinh hạ sinh. Nến lòng thắp sáng dâng về Chúa thay lời khấn xin. Xin Chúa vui nhận đây của lễ tâm tình đợi trông.

PDF
ENCORE