KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Sr. Isave


1. Lặng quỳ cùng chiêm ngắm Chúa nguồn bình an chứa chan. Nhiệm mầu tình Ngài thương con nên xuống nơi trần thế. Vì yêu thương nhân thế mãi còn u mê tối tăm, Ngài tặng ban Mình Máu Thánh để dưỡng nuôi trần gian.

ĐK. Thờ lạy cảm mến Chúa tình Ngài luôn thiết tha. Ngự vào hồn con đây ôi biết bao hạnh phúc. Và nguyện Ngài thương cứu giúp nuôi dưỡng tâm hồn con. Để cuộc đời con dưới thế được Chúa luôn ở cùng.

2. Nguyện tình yêu Thiên Chúa đến thỏa lòng con ước ao. Chạm vào nơi tâm can con nguồn mến yêu nhuần thấm. Ngài thương ban ơn giúp sức hồn con luôn trắng trong. Trọn đời tin yêu phó thác nơi trái tim từ nhân.

Câu 1 – Dùng khi viếng Chúa những nơi có đặt Mình Thánh.
Câu 2 – Dùng khi viếng Chúa những nơi không có đặt Mình Thánh.