LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH
Cao Huy Hoàng

ĐK. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con hiệp nhau nguyện cầu, lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt mau.

1. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nhân loại khổ đau trong cơn dịch bệnh tràn lan khắp nơi. Xin củng cố đức tin đoàn con, để lòng hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.

2. Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất, vị lương y quyền năng, xin chữa lành các bệnh nhân và ủi an gia đình khó khăn. Xin cho lời nguyện khiêm tốn được chạm tới trái tim nhân lành Chúa cất gánh nặng khổ đau, tay Chúa ân cần đỡ nâng và chúng con nhận ra lòng xót thương Ngài.

3. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,xin sáng soi trí lòng các vị hữu trách, người có khả năng sớm tìm ra phương thuốc chữa trị. Xin cho y bác sĩ sức mạnh của tình thương, lòng nhiệt thành quảng đại, tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Kết. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

PDF