NGỢI KHEN THÁNH GIUSE
Lm. Xuân Hải

ĐK. Lạy thánh cả Giuse công chính, chúng con hân hoan ngợi ca. Ngài là Đấng bảo vệ người con chí ái là Chúa Ngôi Hai. Gương nhân đức khiêm nhường, tháng năm cuộc đời vâng ý Chúa Trời. Nguyện cha thánh đoái thương, che chở giữ gìn đoàn con trần gian.

1. Thánh nhân ngời sáng niềm trông cậy vào tình Chúa yêu thương. Xin ngài khấn cầu để đoàn con thắp sáng niềm trông cậy.

2. Giữa nơi trần thế đầy khó khăn cuộc đời bấp bênh. Xin ngài khấn cầu để đoàn con sống mãi lòng trung thành.

3. Thánh nhân đã sống trong gia đình Nazareth năm xưa. Xin ngài giữ gìn để đoàn con sống thánh nơi gia đình.


PDF