TÂM CA MAI ĐỆ LIÊN
(Lc 7,36-50)
Lm. Văn Chi

1. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn? Giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than van?

ĐK. Xin tha thứ, Chúa ơi! Cuộc đời tội lỗi (Chúa ơi!). Xin tha thứ, Chúa ơi! Trọn đời ăn năn.

2. Đời những lỡ lầm, này con tìm đến, tìm đến với Ngài, khóc lóc van xin. Tội lỗi ứ tràn, một lần thống hối. Ôi Chúa nhân hiền, từ ái bao la.

3. Là kiếp cát bụi lạc trên đường vắng, hồn thấy ngỡ ngàng, Chúa dắt con đi. Qua những suối đời, tìm về bên Chúa, từ mãi xa vời, tìm con trở về.

4. Tìm đến với Ngài, đời xưa bội hứa, giọt nước mắt này khóc những vong ân. Suối tóc ngắn dài, gục đầu hối lỗi, tha những lỗi đời, nguyện xót thương con!

5. Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thuở, là chính suối nguồn thắp sáng yêu thương. Thầm ước mơ là trầm hương dâng tiến, và trót cuộc đời đầy những mến thương.

PDF
ENC