NÀO CA HÁT LÊN
Lm. Ân Đức

1. Nào ca hát lên mừng Vị Cứu Tinh, này Vua các vua Người tự hiến thân. Lễ tế máu đào Con Chiên Vượt Qua, nên giá cứu đời ân phúc bao la.

ĐK: Cùng hát lên bài ca, mừng Đấng cứu chuộc ta. Đêm xưa Chúa đã tự hiến, trao ban cho đời nguồn sống. Thần lương dưỡng nuôi hồn là Thịt Máu Chiên Con.

2. Vì yêu thế nhân chìm trong khổ đau, Người đã sống nơi trần gian bể dâu. Hiến trót thân mình trao ban nguồn sống, nên bánh nuôi hồn trọn nghĩa yêu thương.

3. Tiệc ly thuở xưa Nhiệm Tích trối trăng, Người ban xác thân trở nên của ăn. Máu Thánh giao hòa nên như của uống, ban phát cho người ở chốn dương gian.

4. Từ đây Chúa luôn ở cùng chúng ta, mọi ngày đến khi trời đất sẽ qua. Hiến lễ giao hòa nay đã hoàn tất, Con Chúa một lần chịu chết cho ta