CON HÃY NHỚ
Lm. Kim Long

ĐK. Con hãy nhớ rằng: Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. (con hãy nhớ rằng) Ngài là Cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời.

1. Nếu ta cùng chết với Ngài ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị.

2. Nếu ta từ chối Danh Ngài, ta sẽ bị Ngài loại xa. Dẫu ta bội tín với Ngài, Ngài vẫn một lòng trung trực.

3. Chính tay Ngài khiến cơ cùng tan biến thành niềm mừng vui. Chính nơi Ngài chiếu hi vọng soi dẫn cuộc đời muôn người.

PDF
ENC