NÀY CHỊ MARIA MAĐALÊNA
Lm. Xuân Thảo

ĐK. Này chị Maria Mađalêna! Chị hãy nói cho chúng tôi hay: Chị đã thấy gì khi chị đi viếng thăm mộ Chúa? Này chị Maria Mađalêna! Chị hãy nói cho chúng tôi hay: Chị đã nghe gì trên đường về mà lòng chị mừng vui?

1. Tôi đã thấy ngôi mộ trống không! Alleluia! Alleluia! Tôi đã thấy thiên thần hiện ra. Alleluia! Alleluia! Và Ngài đã phán: Chúa đã sống lại! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

2. Thiên thần phán: Mau về báo tin: Alleluia! Alleluia! Chúa đã chết nay đã phục sinh. Alleluia! Alleluia! Tường thuật mọi nơi: Chúa đã sống lại! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

PDF