HY LỄ VƯỢT QUA
Viết Chung

1. Hy lễ dâng ngày Vượt Qua là xác thể con Chúa, đã treo lên giữa thập tự đau đớn tang thương chẳng còn gì. để xoá hết lỗi lầm của chúng ta.

ĐK. Với hiến lễ thánh thiện và cao cả, hoan hỉ chào Vượt Qua, nguyện xin Chúa giao hòa. (Chúa thương giao hòa) Luôn canh tân Giáo hội trong đức tin. Với Danh Chúa vang xa gần, nhân loại sống bình an.

2. Hy lễ đón mừng Phục Sinh là Máu Thịt trao hiến. Chúa hy sinh với khổ hình nhưng đã vinh quang thắng tử thần. Giải thoát ách nô lệ của chúng sinh.

PDF