CHO CON VƯỢT QUA
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Lạy Chúa Giêsu Phục sinh Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua thập giá, cuộc vượt qua sáng ngời, cuộc vượt qua muôn đời. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày đời con

1/ Cho con vượt qua bao nhỏ mọn ghét ghen so bì, vượt qua bao ích kỷ và đam mê kéo ghì con xuống. Vượt qua bao lo sợ và bao vấn vương nghi ngờ, bao hững hờ, tranh chấp, và bao sai lầm vô tâm

2/ Cho con vượt qua bao khổ sầu đắng cay ô nhục, vượt qua bao cám dỗ và bao nhiêu chỗ còn tăm tối, vượt qua cơn mê đời còn đang kéo lôi gọi mời, bao thất bại chua chát và còn bao lỡ lầm hoang mang.

3/ Cho con vượt qua bao ưu phiền lắng lo bạc tiền, vượt qua bao quyến luyến và bao nhiêu bất hòa thành kiến, vượt qua bao tham vọng còn đang ấp ủ trong lòng, bao lỡ lầm gian dối và còn bao lỗi lầm chưa thôi