MỘT NGÀY MỚI
Lm. Mi Trầm

ĐK. Một ngày mới đã tới rồi, ngày bình minh chiếu soi mọi nơi. Hãy vui lên nào hãy vui lên vì Chúa đã sống lại.

1. Xưa Giona nằm bụng cá ba ngày, quyền năng Chúa chiếu soi mọi nơi. Hôm nay đây Chúa đã sống lại, người người vui hợp tiếng ca hoà.

2. Lazarô từ cõi chết sống lại, quyền năng Chúa chiếu soi mọi nơi. Trong vinh quang Chúa đã sống lại và rồi ta được sống với Người.

3. Chúa sẽ xây lại đền thánh ba ngày, lời xưa đó náo động lòng dân. Câu tuyên xưng Chúa sẽ sống lại đời đời sẽ dội khắp gian trần.

PDF