LỄ DÂNG PHỤC SINH
Ign Nguyễn Hùng Lân


1. Hiệp dâng về trên đĩa thánh, bánh thơm ngọt ngào phúc ân. Này là bao lao công tiến dâng trót cả cuộc sống. Cùng dâng này đây chén rượu, xin Cha thương nhận lấy, máu chiên thánh trào tuôn để nuôi dưỡng linh hồn.

ĐK. Chan hoà niềm vui dâng về Thiên Chúa rạng ngời. Thiên đàng rộng mở, Chúa Con hiển vinh vượt qua. Mừng Giêsu chiến thắng đã thoát khỏi tay tử thần rồi, vinh phúc xuống cho muôn người người. Cùng dâng khúc hát: Alleluia!

2. Đời con dù bao gian khó, đớn đau nhọc nhằn nỗi lo. Đường trần gian đau thương vẫn không sánh được cùng Chúa. Thì đây hiệp dâng đến Ngài, xin Cha thương nhận lầy, hiến dâng tấm lòng con, cùng thân xác, linh hồn.

PDF