HÃY ĐẾN TUNG HÔ CHÚA
Nguyên Kha


ĐK. Nào đến đây reo mừng Chúa tung hô Người trong tiếng đàn ca. Vào bệ kiến dâng lời cảm tạ, tung hô Đấng cứu độ ta.

1/ Vì Người là thượng đế vinh quang trên chín tầng, mình Người là Thiên Chúa cao cả uy phong. Chúa là Thiên Chúa siêu việt trên các thần, là Vua vinh thắng đáng tôn vinh chúc tụng

2/ Vì Người tạo dựng nên thanh không thác suối ngàn, kìa trùng trùng sông núi muôn vẻ tốt tươi. Khắp cùng trái đất ca khen danh Chúa trời, đại dương, tinh tú Chúa yêu thương tác thành