VÌ TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ
Lm. Kim Long

1. (Vì yêu thương Chúa đã gọi con) Chúa đã gọi con, ngay khi con còn niên thiếu, muôn ơn thiêng hằng soi chiếu, dẫn con trên mọi bước đường. Rồi tình yêu Chúa thúc bách con dấn thân theo Ngài trên đường thập giá.

ĐK. Trong tình yêu tín trung của Ngài, con căng buồm vượt sóng ra khơi, loan báo Tin Mừng Nước Trời, kêu gọi thống hối canh tân. Nơi nơi thành kính tin nhận: Chúa là tình yêu. Nguyện sống chết cho tình yêu, tất cả vì tình yêu. Vì tình yêu, vì tình yêu Đức Kitô.

2. (Đường con đi có Chúa cùng đi) Có Chúa cùng đi, khi đau thương hoặc vui sướng, truân chuyên phiêu bạt muôn hướng, Chúa luôn ân cần giữ gìn. Và tình yêu Chúa thúc bách con, sớm hôm kinh nguyện chong đèn tỉnh thức.

3. (Và hôm nay chất ngất niềm vui) Chất ngất niềm vui, tim con rung nhịp yêu mến, hân hoan con này xin đến, quyết luôn tuân hành ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa thúc bách con, giúp con trung thành vui đời tận hiến.

PDF
ENC
MP3