TA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Ta là bánh ban sự sống, là tấm bánh được ban xuống bởi trời. Ta là bánh thiêng trường sinh kẻ nào tin sẽ được sống muôn đời. Đây là bánh bởi trời xuống để ai ăn thì không chết bao giờ. Đây là bánh Ta sẽ ban là thịt Ta để thế gian hưởng nhờ.

ĐK: Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết đến với Ngài, tín thác nơi Ngài. Vì Chúa là nguồn dưỡng nuôi, cậy trông nơi Chúa hạnh phúc chẳng ngơi.

2. Trong cuộc sống bao thử thách nhiều đói khát và lo lắng giữa đời. Con tìm Chúa trong niềm tin lòng khao khát lãnh nhận bánh nuôi hồn. Con cần Chúa trong cuộc sống vì chính Chúa là tấm bánh nuôi hồn. Xin tẩy xóa bao tội khiên để đời con hằng vững tin vào Ngài.

3. Xin lòng mến nơi một Chúa và tim con được liên kết trong Ngài. Con nguyện mãi tin Ngài thôi vì nơi Chúa có sự sống muôn đời. Con tựa nép bên lòng Chúa để kín múc nguồn sức sống siêu nhiên. Ôi tình Chúa luôn thẳm sâu hồn thảnh thơi hưởng nếm bao ngọt ngào.