XIN DÂNG CHA 2
Phạm Quang

1. Tất cả tạo vật đều do bởi Chúa. Bao nhiêu tài năng nhận lãnh nơi Ngài. Nên con lấy gì để làm hy lễ? Con biết lấy gì để dâng lên Cha?

ĐK. Con xin dâng Cha thân xác linh hồn, bao nhiêu tâm tư cùng mọi mơ ước. Con xin dâng Cha hai bàn tay trắng, với những vui buồn lòng thành con dâng.

2. Bước chân vào đời là đôi tay trắng. Hôm nay được chi là Chúa ban tặng. Nên con lấy gì để làm hy lễ? Con biết lấy gì để dâng lên Cha?

3. Kiếp thân phận nghèo, tìm đâu cơm bánh? Bao nhiêu khổ đau chồng chất trong đời. Nên con lấy gì để làm hy lễ? Con biết lấy gì để dâng lên Cha.

PDF