KHÚC DÂN CA DÂNG MẸ 11
Lm. Phong Trần.


1. Con dâng lên Mẹ lời kinh, hòa chung với bao tâm tình, lời kinh lòng con tin kính. Con dâng lên Mẹ lời kinh, kính mừng Mẹ Maria. Con dâng lên Mẹ bài ca, lời ca (í a) ngọt ngào. Con dâng lên Mẹ tình con, mãi vuông tròn thắm đượm lòng son.

ĐK. Dâng, con dâng lên Mẹ, dâng Mẹ gia đình của con. Dâng, con dâng lên Mẹ, dâng Mẹ trót cả tình yêu. Bao ưu tư trong đời, ưu sầu với nhiều lo lắng. Dâng, con dâng cuộc đời, dâng buồn vui xin Mẹ dủ thương.

2. Xin dâng lên Mẹ tình con, tình con (í a) vuông tròn, tình con nguyện luôn sắt son. Dẫu cho cuộc đời đổi thay, vẫn một lòng tin kiên vững. Con luôn hy vọng Mẹ ơi, tựa nương (í a) bên Mẹ. Nép bóng bên Mẹ Mẹ ơi, dắt con về thiên đàng trời cao.

3. Xin thương tình Mẹ ơi, dủ thương những ai lao nhọc, mồ hôi hòa chung nước mắt. Xin thương tình Mẹ ơi, dắt dìu người đang đau yếu. Xin che chở ủi an, người đang mất đi hy vọng. Xin nâng dậy Mẹ ơi, những tâm hồn chán chường sầu vương.