KHÚC DÂN CA DÂNG MẸ 3
Lm. Phong Trần


1. Giữa biển đời mênh mông, con dâng lên Mẹ tấm lòng. Giữa biển đời mênh mông, con dâng lên lòng cậy trông. Xin phó thác nơi Mẹ, con xin phó thác nơi Mẹ. Xin trao hết cho Mẹ, xin Mẹ thương tình chở che.

ĐK. Mẹ ơi! Con về nép bóng Mẹ hiền, nguyện thương con, dắt dìu từng bước con đi. Mẹ ơi! Có lúc tương lai mịt mờ, nguyện Mẹ thương con, xin Mẹ nâng đỡ dắt dìu con tới quê trời.

2. Giữa cuộc đời đam mê, đau thương dễ làm rơi lệ. Giữa phận người long đong, cho con vững lòng cậy trông. Con xin đến bên Mẹ, con xin nương náu bóng Mẹ, Xin nâng đỡ phù trì, xin Mẹ dắt dìu đời con.

3. Ngước mắt nhìn trông lên, con kêu xin Mẹ đêm ngày. Giữa khổ sầu thương đau, con dâng lên Mẹ lời kinh. Ave Maria, hân hoan con đến kính chào. Nay con đến bên Mẹ, dâng Mẹ dâng một lời kinh.