LỜI KINH DÂNG MẸ 5
Lm. Phong Trần

1. Con đến trước tòa Mẹ, xin Mẹ thương chở che. Con đến kêu xin Mẹ, xin Mẹ thương giữ gìn. Đường đời con đi, nơi trần gian, khó nguy ngập tràn. Ngàn vạn gian nan, xin Mẹ thương, thương dẫn lối đưa con về quê thiên đàng.

ĐK. Mẹ ơi đây lời con kêu cầu, đây lời con khấn xin, Mẹ thương. Mẹn ơi con nguyện xin suốt cuộc đời, được nép bóng tà áo Mẹ.

2. Con đến trước tòa Mẹ, dâng lời ca tạ ơn. Bao tháng năm trong đời, có Mẹ luôn đỡ nâng. Dù đường chông gai, bao hiểm nguy, khó khăn giăng đầy. Mẹ là Sao Mai, luôn rạng soi, luôn dẫn lối con xin tạ ơn suốt đời.

3. Con đến trước tòa Mẹ, dâng Mẹ gia đình con. Con đến dâng lên Mẹ, bao buồn vui sớm hôm. Nguyện cầu Mẹ thương, thương sẻ chia lắng lo gia đình. Cuộc đời bon chen bao sầu vương, bao sóng gió nhưng bên Mẹ con an lòng.