LỜI KINH DÂNG MẸ 2
Lm. Phong Trần

1. Con dâng Mẹ đây lời kinh Mân Côi. Hòa lời kinh đây lòng con thống hối. Vì đời con còn bao lỗi tội. Nguyện Mẹ thương giúp con Mẹ ơi.

ĐK. Con đi trong đời có nhiều bóng tối mây mờ. Nguyện Mẹ thương con chở che và nâng đỡ. Vì đường trần gian hôm nay có lắm nguy nan. Nguyện Mẹ thương con xin thương giúp con bình an.

2. A-ve A-ve Ma-ri-a. Đoàn con đến dâng lời ca kính mến. Nguyện Mẹ thương Mẹ thương đoái nhìn. Đoàn con đây đang thiết tha cậy trông.

3. Trái tim Mẹ luôn sạch trong trinh nguyên. Đoàn con đến xin tựa nương núp bóng. Mẹ Mẹ ơi nguyện thương dắt dìu. Nguyện Mẹ thương dẫn con về thiên đàng.

4. Giữa biển đời có nhiều khi chơi vơi. Đường xa khuất xin Mẹ thương dẫn lối. Mẹ Mẹ ơi nguyện thương giúp con, lòng bình an hướng tới quê trời cao.