LỜI KINH NGUYỆN CẦU 4
Lm. Phong Trần

1. Lời kinh nguyện cầu, con dâng lên Chúa, khi con vác thập giá khổ đau. Lời kinh nguyện cầu, con xin thân thưa, khi đường xa còn đó ưu sầu. Lời kinh nguyện cầu, con dâng lên Chúa, những đắng cay bao lần ứa lệ. Lời con thì thầm, thân thưa Chúa ơi, xin giúp con cho con vững niềm tin.

ĐK. Lạy Chúa xin thương xót con, thân con phận người mỏng dòn. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con, thân con phận người mong manh. Xin giúp sức cho con, xin dẫn bước con đi. Này đời con mãi mãi, một lòng nguyện mến yêu Ngài.

2. Nguyện ước một đời, ưu tư thao thức, luôn yêu Chúa dù nắng dù mưa. Dù cho cuộc đời, bao phen thương đau, con nguyện luôn được mãi yêu Ngài. Dù cho cuộc đời, bao phen giông tố, con ước mong luôn được yêu Ngài. Dù cho cuộc đời, bao phen gió sương, xin giúp con luôn yêu Chúa mà thôi.

3. Dù cho đường đời, đôi khi hiu hắt, con tin Chúa ở sát cạnh con. Đường xa mịt mù, đôi khi bơ vơ, nhưng tình yêu của Chúa vô bờ. Dù cho mệt nhoài đôi chân rướm máu, con vững tin Ngài có bên cạnh. Dù cho chạnh lòng, nhưng con vẫn tin, Thiên Chúa luôn yêu thương suốt đời con.