LỜI KINH NGUYỆN CẦU 2
Lm. Phong Trần

1. Đây lời kinh đơn sơ, con dâng Chúa dâng cả ước mơ. Dâng lời kinh tri ân, tạ ơn Chúa vì năm tháng qua. Tình Ngài yêu thương con, trùng khơi bát ngát mênh mông. Tình Ngài yêu thương con, dâng lời kinh con xin cảm tạ, xin một đời hát khúc tri ân.

ĐK. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa ôi quá bao la. Con xin cảm tạ tình yêu con những tháng ngày qua. Con xin cảm tạ tình Ngài yêu con đến muôn muôn đời. Tâm tình cảm tạ, một đời tri ân con hát khen Ngài.

2. Xin ngợi khen suy tôn, tình yêu Chúa chan hòa tháng năm. Suốt đường đời con đi, bàn tay Chúa dìu đưa đỡ nâng. Cuộc đời con bao phen, dầm mưa dãi nắng sớm hôm. Ngài hằng luôn bên con, luôn sẻ chia ưu tư kiếp người, luôn đồng hành nâng bước con đi.

3. Đây lời kinh con dâng, dâng lên Chúa tâm tình mến yêu. Dâng đời con hôm nay, và dâng Chúa buồn vui lắng lo. Nguyện đời con hôm mai, tựa nương nép bóng Chúa thôi. Lòng nguyện luôn tin yêu, luôn cậy trông con xin cúi đầu, dâng lời cầu Chúa mãi thương con.