DÂNG CHÚA MẸ CHA 9
Lm. Phong Trần

1. Tạ ơn Thiên Chúa suốt đời vẫn chẳng nguôi. Tình yêu Thiên Chúa luôn phủ kín đời con. Cho con có một mái nhà. Cho con có một gia đình, và cho con có mẹ cha. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở với mẹ cha. Nguyện xin Thiên Chúa luôn dìu bước đường xa. Đôi khi mắt con lệ nhòa, xin ban phúc lộc chan hòa, để mẹ cha vui sống trên đời.

ĐK. Con xin Chúa Trời, thương đời mẹ cha với nhiều gian khó. Xin ban phúc lành, ban nhiều hồng ân xuống trên mẹ cha. Con xin Chúa Trời, cho đời mẹ cha tháng ngày vui sống, an khang thanh nhàn, một đời bình an sống trong hồng ân.
2. Đời con sẽ mãi mãi hạnh phúc ngập tràn. Vì con luôn có cha mẹ sát cạnh bên. Yêu con vẫn là cha mẹ, thương con cũng là cha mẹ, đời con vui sống bình an. Nguyện xin Thiên Chúa thương phù giúp chở che. Nguyện dâng lên Chúa đây là tấm lòng con. Xin dâng Chúa cả xác hồn, xin dâng Chúa đời cha mẹ, nguyện dủ thương ban phúc an hòa.