DÂNG CHÚA MẸ CHA 8
Lm. Phong Trần.

1. Cha mẹ nuôi con lớn, ơn trời biển mênh mông. Cha mẹ nuôi con lớn, đêm ngày hằng trông mong. Mong con vững bước đường đi, mong con son sắt niềm tin, và mong con hạnh phúc một đời.

ĐK. Con xin cám ơn Chúa Trời, cho đời con có mẹ có cha. Con xin Chúa ban phúc lành cho mẹ cha an bình hạnh phúc.
Con xin kính dâng Chúa Trời, cha mẹ con suốt đời tín trung. Con xin Chúa ban thiên đàng, cho mẹ cha hưởng phúc đời đời.

2. Con nguyện dâng lên Chúa, cha mẹ rời xa con. Đã về nơi thiên quốc, không còn ở dương gian. Con xin Thiên Chúa chở che, xin thương tha thứ tội khiên, và xin ban thưởng phúc đời đời.

3. Xin nguyện dâng lên Chúa, thân phận còn bơ vơ. Cha mẹ đã mất sớm, nên đời còn lênh đênh. Mong sao vững bước đường đi, mong sao Thiên Chúa ủi an, và mong sao ơn Chúa đầy tràn.