DÂNG CHÚA MẸ CHA 7
Lm. Phong Trần

1. Tình mẹ ơn cha bao la như biển. Nghĩa nặng tình sâu bát ngát nương dâu. Tình mẹ ơn cha bao la đất trời. Ân tình vời vợi, xin cám ơn mẹ cha. Một đời hy sinh cho con tất cả. Dẫu đời nhọc lao vẫn sống thanh cao. Dành trọn yêu thương nuôi con nên người. Xin dành một đời con cám ơn cha mẹ.

Đk. Con, xin dâng lên Chúa , tình mẹ cha, ôi cao vời, bát ngát biển trời. Con, xin dâng lên Chúa, lời nguyện xin cho cha mẹ mãi được an vui. Con, xin dâng lên Chúa, đời mẹ cha, lúc lao nhọc hay lúc buồn vui. Bao, ưu tư lo lắng, nguyện Ngài thương, thương dắt dìu đưa bước mẹ cha.

2. Nguyện cầu ơn trên cho cha cho mẹ, có nhiều niềm vui, bớt lo toan. Nguyện trời thương ban ơn thiêng dư đầy. Cha mẹ một đời vui sống trong bình an. Lời cầu con dâng xin cho cha mẹ, vững niềm cậy trông, phó thác, tin yêu. Lời cầu con dâng xin cho gia đình, an bình hòa thuận vui hát khen Chúa Trời.