DÂNG CHÚA MẸ CHA 3
Lm. Phong Trần


1. Dâng Chúa đời mẹ cha bao năm trời gian khó. Dâng Chúa đời mẹ cha ơn sinh thành dưỡng dục. Dâng Chúa đời mẹ cha một đời bao công khó, yêu thương dắt dìu nuôi con lớn nên người.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn, giúp cho mẹ cha luôn an khang, sống vui bình an. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn, giúp cho mẹ cha luôn kiên tâm, sống lời “Xin vâng”. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn, ủi an mẹ cha khi đơn côi, những khi lẻ loi. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn, giúp cho mẹ cha luôn trung kiên, yêu Chúa trọn đời.

2. Dâng Chúa đời mẹ cha hy sinh vì con cháu. Xin Chúa Trời dủ thương ban thêm nhiều phúc lành. Xin Chúa Trời dủ thương và chở che nâng đỡ, xin thương giữ gìn, ban ơn phúc dư đầy.

3. Dâng Chúa lời cầu xin cho cha mẹ đã khuất. Xin Chúa dủ tình thương ban thiên đàng phúc lành. Xin Chúa dủ tình thương niệm tình xin tha thứ, xin thương tha lỗi lầm, xin ban phúc thiên đàng.