DÂNG CHÚA MẸ CHA 2
Lm. Phong Trần

1. Tình cha nghĩa mẹ ơn sâu như biển trời, một đời hy sinh bao khó nhọc đầy vơi. Dù con đi, đi khắp bốn phương trời, thì cha mẹ vẫn mãi là người thương con. Dù sông kia nước cạn đá mòn, công cha nghĩa mẹ vẫn còn khắc ghi.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn mẹ cha, ban ơn an hòa. Tạ ơn Thiên Chúa dắt dìu mẹ cha những ngày tháng qua. Sóng gió biển đời, ơn trời nâng đỡ, ân tình mẹ cha nuôi dạy con lớn với bao nỗi truân chuyên. Dù con đi hết biển đời trần gian, cũng không tìm được, tình cha bát ngát, nghĩa mẹ thẳm s âu, con hằng khắc ghi. Xin Chúa chúc lành, xin Ngài nâng đỡ, xin Ngài ban ơn, xin Ngài giúp sức, để mẹ cha sống đời an vui.

2. Tình cha nghĩa mẹ bao la như biển trời, một đời gian nan công khó của mẹ cha. Dù phong ba hay bão tố trong đời, thì cha mẹ vẫn mãi ở gần bên con. Kìa non cao ơn cha mẹ dưỡng dục, công ơn cha mẹ con hằng khắc ghi.